Optometrysta Arkadiusz Kołpak              58 352 13 94 

Optyk Gdańsk - Profesjonalne Badanie Wzroku.Optometrysta

Optyk Gdańsk


Essilor

Cennik usługOkulistaCennikBadania wykonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki

Standard badania wymaga określenia stanu pacjenta w kilku podstawowych aspektach:

  • Stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego

  • Stan refrakcji

  • Stan akomodacji

  • Stan widzenia obuocznego.

 

Na podstawie wykonanych procedur optometrysta podejmuje decyzję o zastosowaniu optymalnych pomocy wzrokowych i innych sposobów poprawy funkcjonowania układu wzrokowego i procesu widzenia.