Z optometrycznego badania wzroku powinien skorzystać każdy kto chce mieć:

 • precyzyjnie dobrane okulary korekcyjne (do pracy z bliska i z daleka),
 • prawidłowo dobrane okulary progresywne,
 • sprawdzoną ostrość wzroku oraz ogólną sprawność układu wzrokowego.

 

Badanie wzroku

Źle dobrane okulary lub soczewki kontaktowe, a także dysfunkcje układu wzrokowego (np. zaburzenia akomodacji, konwergencji, ukryte i jawne zezy, słabsze widzenie jednego oka) mogą powodować wiele dolegliwości takich jak:

 • częste bóle głowy lub oczu zwłaszcza podczas czytania lub pracy przy komputerze,
 • problemy z koncentracją np. podczas nauki, długiego czytania, pracy przy komputerze,
 • brak widzenia przestrzennego np. trudności w ocenie odległości podczas prowadzenia i parkowania samochodu,
 • problemy z wyostrzaniem obrazu podczas przenoszenia wzroku z obiektów znajdujących się blisko na obiekty dalekie (lub na odwrót) np. problemy z przepisywaniem z tablicy,
 • nieostre widzenie przedmiotów bliskich np. problemy podczas czytania, pracy przy komputerze, korzystania z telefonu komórkowego,
 • nieostre widzenie przedmiotów dalekich np. trudności z oglądaniem telewizji, odczytaniem numeru autobusu, rozpoznawanie ludzi na ulicy, prowadzeniem samochodu,
 • częste mrużenie oczu, nadwrażliwość na światło,
 • podwójne widzenie,
 • uciekające oko.

Jeśli odczuwasz, któreś z wymienionych dolegliwości umów się na optometryczne badanie wzroku.   


Badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki                         PTOiO

 Standard badania wymaga określenia stanu pacjenta w kilku podstawowych aspektach:

 • Stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego
 • Stan refrakcji
 • Stan akomodacji
 • Stan widzenia obuocznego.

 

Na podstawie wykonanych procedur optometrysta podejmuje decyzję o zastosowaniu optymalnych pomocy wzrokowych i innych sposobów poprawy funkcjonowania układu wzrokowego i procesu widzenia.

 

Hoya