Czy optometrysta jest również okulistą?

Optometrysta to zawód medyczny, jednak optometryści nie zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób oczu (jaskra, zaćma, amd i inne). Zarówno optometrysta jak i okulista mogą zajmować się kontaktologią, czyli aplikują soczewki kontaktowe. Jeżeli niepokoją nas objawy związane z pogorszonym widzeniem, czasowym rozmazywaniem obrazu lub potrzebujemy nowych okularów lepiej wybrać się do optometrysty. Jeżeli masz stan zapalny w oku, uraz oka lub chcielibyśmy zrobić badanie dna oka, ciśnienia śródgałkowego, badanie pola widzenia polecam wizytę u okulisty. 


Optometrysta – jakie konkretnie powinien mieć wykształcenie?

Optometrysta to osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku optometria lub ukończyła studia podyplomowe z optometrii. Zawód ten wpisany jest do systemu ochrony zdrowia.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki znajdą Państwo listę dyplomowanych specjalistów – PTOO

W Polsce zakres czynności wykonywanych przez optometrystę jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw Nr 82 poz. 537.

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010: opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, 22 – specjaliści do spraw zdrowia, kod – 2286

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego. Niestety w Polsce możesz spotkać w wielu salonach optycznych osoby przeprowadzające badanie wzroku, które nie mają odpowiedniego przygotowania zawodowego. Ukończyły jedynie dwutygodniowe tzw. kursy refrakcji i nie posiadają wykształcenia uprawniającego do prowadzenia badania wzroku.


Dlaczego pełne badanie wzroku – z uwzględnieniem zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji jest tak ważne?

Optometrysta całościowo bada układ wzrokowy, dzięki czemu może przepisać korekcję uwzględniającą wszystkie parametry wzrokowe. Czasem nie są potrzebne okulary, a dobrze dobrane ćwiczenia wzrokowe, po wykonaniu których usprawni się akomodacja czy widzenie obuoczne i pozbędziemy się bólu oczu, głowy, dwojenia i innych dolegliwości.

Komfortowe widzenie nie zależy tylko od uzyskania satysfakcjonującej ostrości wzroku. Wystarczy, że nasze oczy zbyt wolno wyostrzają obraz lub nie potrafią utrzymać dłużej ostrego widzenia z bliska (zaburzenia akomodacji) i mimo braku wady wzroku i świetnej ostrości widzenia z daleka możemy odczuwać szereg dolegliwości, które skutecznie uniemożliwią nam wydajną pracę i dobre samopoczucie.

Kim jest okulista, optometrysta, optyk wyjaśnia Pani doktor.

 

JZO